Arbeids- & Bedrijfsfysiotherapie

Verzuimklachten, die met het arbeidsproces samenhangen, worden arbeidsgerelateerde klachten genoemd. Deze klachten kunnen van uiteenlopende aard zijn en hangen altijd samen met arbeidsbelastende factoren die in kaart gebracht kunnen worden met betrekking tot:

- De arbeidsomstandigheden

- De arbeidsinhoud

- De arbeidsvoorwaarden

- De arbeidsverhoudingen

 

Fygon, Werkplek Advies

Fygon, Werkplek Advies is de organisatie, die is ontstaan door onze visie als arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut, met een werkervaring van meer dan 30 jaar als Manueel- ( Nico) en Kinderfysiotherapeut (Renée). In de fysiotherapiepraktijk werken wij naast de specialistische tak nauw samen bij de behandeling van arbeidsgerelateerde klachten met de bedrijfsartsen in de regio. We hechten eraan om gezamenlijk te komen tot een gerichte doelstelling bij de behandeling van de patiënt, waar binnen het coachend aspect om terug te keren naar de werkvloer, wordt nagestreefd.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gericht Werk Plek Onderzoek (WPO) uit te voeren, waarbij naast de houding en omgevingsfactoren ook op het werk, dat uitgevoerd wordt gelet wordt en daar een kort en krachtig document te leveren met aandachtspunten of verbetertrajecten, na informatie op de werkvloer.

Ook kan er “zitinstructie” worden gegeven aan kleine tot middelgrote groepen, die ongeveer dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Fygon, werkplek Advies kan daarnaast informatie geven over een nieuw op te zetten werkomgeving, of een bestaande werkomgeving aanpassen en daarbij de ergonomie te toetsen  aan de hand van de wettelijke eisen.

Comments are closed.