Intake/ 1-ste behandeling

Of u nu wordt doorgestuurd door uw huisarts, de medisch specialist, de bedrijfsarts of de consultatiearts, of dat u zelfstandig naar ons toekomt, er zal altijd een intake gesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt uw klacht geïnventariseerd en kijkt de behandelend fysiotherapeut of er voldoende kennis binnen de praktijk is om uw klacht te behandelen. Of dat we u voorstellen om naar een collega te gaan, waarmee wij een gestructureerd overleg mee hebben.

Daarnaast wordt tijdens de intake uw vraagstelling en het doel van de behandeling met u vastgelegd. U wordt geïnformeerd over de achtergrond van uw klacht en geadviseerd. Ook geven we u een indicatie hoe lang de behandeling gaat duren en hoe vaak we u daarbij gaan zien. Dit alles wordt volgens het protocol vastgelegd in een behandelplan.

Wij verzoeken u altijd bij het eerste gesprek een identificatie (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) te overleggen en indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie middels uw zorgverzekering verzoeken wij u om direct te betalen middels contante betaling of door het afgeven van een machtiging. Wanneer u via DTF bij ons gekomen bent vragen we ook altijd om toestemming te geven uw huisarts te informeren. U heeft recht op inzage van uw dossier.

Comments are closed.