Kindertherapie

Vroegdiagnostiek

Wanneer de ontwikkeling anders verloopt

Sommige kinderen kennen een moeizame start; ze komen veel te vroeg of ziek ter wereld, er is sprake van een aangeboren aandoening of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het zijn kwetsbare kinderen die veel extra (medische) zorg nodig hebben. Wanneer deze kinderen eenmaal thuiskomen en naarmate ze verder opgroeien neemt de intensieve medische zorg en begeleiding meestal af. Vaak gaat de ontwikkeling daarna echter nog niet vanzelf; kinderen huilen bijvoorbeeld meer dan anders, zijn erg prikkelgevoelig, komen niet tot spel of hun gedrag is moeilijk te interpreteren. Ouders hebben vaak veel twijfels en vragen en er is zorg omtrent de ontwikkeling en opvoeding.

Analyse van de ontwikkeling

In dit geval kan het heel verhelderend zijn om de ontwikkeling in kaart te laten brengen. Ook bij heel jonge kinderen is het al goed mogelijk om te kijken hoe het kind op de diverse ontwikkelingsgebieden functioneert. Getracht wordt inzichtelijk te maken wat deze kinderen van hun ouders vragen, omdat ze dit nog niet zelf kunnen vertellen.

Werkwijze

Door naar de ouders te luisteren, goed te observeren en door de inzet van testen, speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 2 jaar, kan een ontwikkelingsbeeld geschetst worden. Op basis hiervan kunnen adviezen gegeven worden over hoe het beste aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en op welke wijze het kind te stimuleren.

www.fysiotherapeispaans.nl-trainingsruimte-2

Comments are closed.