Tarieven Fysiotherapie

Wij hebben met vrijwel alle Zorgverzekeraars een overeenkomst. De tarieven 2015/2016 voor niet gecontracteerde fysiotherapie zijn:

Zitting € 31,00
Toeslag voor uitbehandeling € 11,00
Screening € 12,00
Intake en onderzoek na screening/ verwijzing € 31,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 62,00
Telefonische zitting € 17,00
Niet nagekomen afspraak € 27,50
gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,00
manuele therapie € 40,00

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Wij declareren per maand. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of uw zorgverzekeraar heeft aangegeven, dat u het bedrag te boven bent gegaan van uw aanvullende verzekering, ontvangt u zelf de rekening. Waarbij u van te voren wordt verzocht een formulier te ondertekenen, waarop u ons machtigt het gedeclareerde bedrag van uw rekening te schrijven halverwege de volgende maand, na uitschrijving van de declaratie.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden bij u in rekening gebracht.

U wordt verzocht de betaling voor de fysiotherapeutischediensten binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. www.fysiotherapeispaans.nl-skelet

Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Comments are closed.